Social-Moderata Flockpartiet 2 Partier med färre än 2 röster 5