Enhet 14 Kristna värdepariet 2 Partiet det fria 2 Partier med färre än 2 röster 8