Enhet 3 Partiet det fria 2 Partier med färre än 2 röster 5