Enhet 10 Svenskarnas Parti 2 Partier med färre än 2 röster 13