Svenskarnas Parti 5 Enhet 3 Svenskarnas parti 3 Partier med färre än 2 röster 4