Enhet 6 Svenskarnas parti 3 Sjukvårdspartiet 2 Partier med färre än 2 röster 5