Enhet 2 FRP 2 Rädda Sverige.nu 2 Svenskarnasparti 2 Partier med färre än 2 röster 5