Enhet 9 Svenskarnas parti 2 Partier med färre än 2 röster 4