Enhet 6 Svenskarnas parti 6 Enhetspartiet 2 Partiet de fria 2 Partier med färre än 2 röster 9