Enhetspartiet 4 Enhet 2 Rädda Sverige Partiet 2 Partier med färre än 2 röster 3