Svenskarnas parti 4 Enhet 3 Svenskarnas Parti 3 Partier med färre än 2 röster 3