Holistiska partiet 6 Svenskarnas parti 3 Djurens Rätt 2 Enhet 2 Partier med färre än 2 röster 7