Enhet 7 Svenskarnas parti 5 Partier med färre än 2 röster 11