Svenskarnas parti 7 Enhet 4 Kristna Värdepartiet 3 Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 2 Partier med färre än 2 röster 9