Enhet 6 Svenskarnas parti 4 Partier med färre än 2 röster 1