Enhet 4 Kristna värdepartiet 3 Svenskarnas parti 2 Partier med färre än 2 röster 3