Enhet 5 Svenskarnas parti 3 Gå ur EU 2 Partier med färre än 2 röster 3