Svenskarnas parti 2 Sveriges pensionärers intresseparti 2 Partier med färre än 2 röster 2