Enhet 3 Kristna Värdepartiet 3 Sjukvårdspartiet 2 Partier med färre än 2 röster 2