Enhet 2 KRISTA VÄRDEPARTIET 2 Partier med färre än 2 röster 7