Enhet 5 Kristna värdepartiet 5 Svenskarna parti 2 Partier med färre än 2 röster 12