Enhet 8 Kristna Värdepartiet 2 Partiet det fria 2 Partier med färre än 2 röster 4