Enhet 3 Kristna Värdepartiet 2 Äkta Demokrati 2 Partier med färre än 2 röster 5