Enhetspartiet 2 Skånepartiet 2 SPI 2 Partier med färre än 2 röster 2