ENHET 4 Skånepartiet 4 Partier med färre än 2 röster 5