Enhet 5 Kristna Värdepartiet 5 ENHET 3 Direktdemokraterna 2 Svenskarna parti 2 Partier med färre än 2 röster 4