Enhet 3 Kristna Värdepartiet 2 Svenskarnas Parti 2 Partier med färre än 2 röster 3