Svenskarnas parti 13 Enhet 9 Kristna Värdepartiet 4 Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 2 Partier med färre än 2 röster 14