Enhet 7 Kristna värdepartiet 7 Svenskarnas parti 3 Partier med färre än 2 röster 5