Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Karungi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Karungi 710 12,3% 22,1% 30,6% 35,1% 6,6% 57,6% 42,4% 2,5% 2,5%
Summa 710 12,3% 22,1% 30,6% 35,1% 6,6% 57,6% 42,4% 2,5% 2,5%

http://www.val.se