Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lillpite

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lillpite 551 17,6% 30,5% 26,3% 25,6% 6,9% 53,9% 46,1% 0,5% 0,5%
Summa 551 17,6% 30,5% 26,3% 25,6% 6,9% 53,9% 46,1% 0,5% 0,5%

http://www.val.se