Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skelleftehamn V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skelleftehamn V 1125 20,4% 29,9% 25,3% 24,4% 8,4% 55,2% 44,8% 0,4% 0,8%
Summa 1125 20,4% 29,9% 25,3% 24,4% 8,4% 55,2% 44,8% 0,4% 0,8%

http://www.val.se