Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Morön-Hedensbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Morön-Hedensbyn 1180 15,8% 38,1% 24,2% 22,0% 9,1% 50,5% 49,5%   0,8%
Summa 1180 15,8% 38,1% 24,2% 22,0% 9,1% 50,5% 49,5% 0,8%

http://www.val.se