Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norsjö 2103 16,5% 26,6% 24,7% 32,1% 7,5% 50,3% 49,7% 0,3% 0,6%
Summa 2103 16,5% 26,6% 24,7% 32,1% 7,5% 50,3% 49,7% 0,3% 0,6%

http://www.val.se