Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ångsta-Rossbol-Tand-Näs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ångsta-Rossbol-Tand-Näs 1599 15,9% 30,3% 27,4% 26,4% 7,4% 53,6% 46,4% 0,3% 1,8%
Summa 1599 15,9% 30,3% 27,4% 26,4% 7,4% 53,6% 46,4% 0,3% 1,8%

http://www.val.se