Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östersund 13

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 13 1218 21,8% 28,0% 23,2% 27,1% 8,0% 47,0% 53,0%   1,6%
Summa 1218 21,8% 28,0% 23,2% 27,1% 8,0% 47,0% 53,0% 1,6%

http://www.val.se