Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sund 1807 12,6% 29,9% 26,0% 31,5% 6,2% 50,2% 49,8%   0,9%
Summa 1807 12,6% 29,9% 26,0% 31,5% 6,2% 50,2% 49,8% 0,9%

http://www.val.se