Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Domsjö Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Domsjö Södra 915 15,3% 38,0% 24,5% 22,2% 6,7% 50,3% 49,7%   0,5%
Summa 915 15,3% 38,0% 24,5% 22,2% 6,7% 50,3% 49,7% 0,5%

http://www.val.se