Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Svartby-Brösta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Svartby-Brösta 804 16,2% 36,8% 21,0% 26,0% 7,3% 50,6% 49,4% 0,4% 1,4%
Summa 804 16,2% 36,8% 21,0% 26,0% 7,3% 50,6% 49,4% 0,4% 1,4%

http://www.val.se