Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Selånger övre V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Selånger övre V 1374 13,1% 39,9% 25,4% 21,6% 6,3% 52,0% 48,0%   0,6%
Summa 1374 13,1% 39,9% 25,4% 21,6% 6,3% 52,0% 48,0% 0,6%

http://www.val.se