Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vallbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vallbacken 1789 29,1% 22,3% 20,7% 27,9% 9,6% 46,8% 53,2% 0,2% 1,7%
Summa 1789 29,1% 22,3% 20,7% 27,9% 9,6% 46,8% 53,2% 0,2% 1,7%

http://www.val.se