Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Avesta S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Avesta S 1641 23,8% 22,7% 20,3% 33,2% 8,7% 47,7% 52,3% 0,4% 1,2%
Summa 1641 23,8% 22,7% 20,3% 33,2% 8,7% 47,7% 52,3% 0,4% 1,2%

http://www.val.se