Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Insjön Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Insjön Ö 1201 16,5% 26,8% 27,5% 29,2% 8,2% 49,4% 50,6% 0,4% 1,4%
Summa 1201 16,5% 26,8% 27,5% 29,2% 8,2% 49,4% 50,6% 0,4% 1,4%

http://www.val.se