Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nyckelberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nyckelberget 1437 27,0% 29,9% 22,1% 21,0% 9,7% 51,6% 48,4% 0,6% 1,1%
Summa 1437 27,0% 29,9% 22,1% 21,0% 9,7% 51,6% 48,4% 0,6% 1,1%

http://www.val.se