Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 29 Odensviplatsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
29 Odensviplatsen 1315 17,6% 24,7% 18,6% 39,0% 4,3% 45,2% 54,8% 0,8% 0,8%
Summa 1315 17,6% 24,7% 18,6% 39,0% 4,3% 45,2% 54,8% 0,8% 0,8%

http://www.val.se