Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 58 Hammarby V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
58 Hammarby V 1312 23,1% 31,4% 22,3% 23,2% 11,0% 47,4% 52,6% 0,2% 3,6%
Summa 1312 23,1% 31,4% 22,3% 23,2% 11,0% 47,4% 52,6% 0,2% 3,6%

http://www.val.se