Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 56 Jakobsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
56 Jakobsberg 1476 19,8% 30,0% 23,1% 27,1% 10,4% 46,1% 53,9% 0,5% 2,4%
Summa 1476 19,8% 30,0% 23,1% 27,1% 10,4% 46,1% 53,9% 0,5% 2,4%

http://www.val.se