Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Esstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Esstorp 1390 14,7% 27,1% 23,3% 34,9% 7,6% 48,6% 51,4% 0,3% 2,0%
Summa 1390 14,7% 27,1% 23,3% 34,9% 7,6% 48,6% 51,4% 0,3% 2,0%

http://www.val.se