Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sörbyängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sörbyängen 1598 20,2% 34,2% 25,0% 20,7% 8,6% 46,9% 53,1% 0,2% 0,9%
Summa 1598 20,2% 34,2% 25,0% 20,7% 8,6% 46,9% 53,1% 0,2% 0,9%

http://www.val.se