Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sofia

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 2042 19,9% 25,9% 17,4% 36,9% 6,8% 45,6% 54,4% 0,3% 1,8%
Summa 2042 19,9% 25,9% 17,4% 36,9% 6,8% 45,6% 54,4% 0,3% 1,8%

http://www.val.se